Maďarská pobočka

Maďarsko se stalo smluvním státem PCT 27. června 1980. Kromě toho, že působí jako přijímací úřad PCT, prováděl Maďarský úřad duševního vlastnictví od roku 2006 rešerši a předběžný průzkum pro Rakouský patentový úřad jako orgán PCT na základě bilatelární dohody uzavřené s Rakouským patentovým úřadem. Při provádění rešerše a předběžného průzkumu na základě této smlouvy se Maďarský úřad duševního vlastnictví řídil Pokyny pro mezinárodní rešerši a mezinárodní předběžný průzkum, jež mají být prováděny podle PCT. Dohoda byla účinná do konce prosince 2014. V rámci této dohody Maďarský úřad duševního vlastnictví delegoval patentové odborníky se statusem pozorovatele  do  Stálého výboru pro harmonizaci rešeršních aktivit (PCHSA) a jeho pracovních skupin odpovědných za spolupráci a harmonizaci mezi orgány PCT v Evropě. Delegáti Maďarského úřadu duševního vlastnictví se podíleli na činnosti PCHSA a pracovních skupin od roku 2009.