Polská pobočka

Patentový úřad Polské republiky je centrálním úřadem státní správy pro záležitosti týkající se průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný Radou ministrů a strukturálně na něj dohlíží ministr pro rozvoj.

Polsko přistoupilo k PCT 25. prosince 1990. Od té doby působí Patentový úřad Polské republiky jako přijímací úřad a Polsko se stalo určenou zemí v přihláškách podle PCT.