Dokumenty a formuláře

Oficiální dokumenty

Dohoda o Visegrádském patentovém institutu (EN) (pdf, 523 kB)

Dohoda o Visegrádském patentovém institutu (CZ) (pdf, 340 kB)

Zásady ochrany osobních údajů (pdf, 433 kB)

 

 

Vrácení poplatku za rešerši

Tam, kde VPI využije výsledků dřívější rešerše provedené kterýmkoliv národním úřadem Smluvních států PCT, případně dřívější mezinárodní rešeršní zprávy či rešeršní zprávy mezinárodního typu , bude 40 % z poplatku za rešerši vráceno.

Pro tento případ je potřeba, aby přihlašovatelé učinili následující kroky:

  • na žádosti (formulář PCT/RO/101) uvést existenci dřívější rešeršní zprávy a
  • tuto zprávu poskytnout, pokud již není k dispozici VPI nebo přijímacímu úřadu.

O oprávnění k 40% refundaci rozhoduje VPI při ukončení rešerše. Kladné rozhodnutí je sděleno přihlašovateli při vydání rešeršní zprávy vydáním formuláře PCT/ISA/213. Souběžně s tímto formulářem se také přihlašovateli předává formulář na vrácení poplatku za rešerši (pdf, 136 kB). Přihlašovatelé jsou vyzvání, aby informovali VPI o preferovaném způsobu refundace (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) zasláním vyplněného formuláře na vrácení poplatku na adresu Sekretariátu VPI.

Visegrádský patentový institut

II. János Pál papa tér 7.
H-1081 Budapest
Maďarsko