Hírek

Határidők COVID-19 járvány miatti elmulasztásának igazolása

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos helyzetre a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája szerinti értelmezést alkalmazza.

A WIPO ajánlásaival összhangban, a VSZI a járványhelyzetet természeti katasztrófának tekinti, ezért a PCT Végrehajtási Szabályzat 82quarter.1 szabály szerinti, a határidők elmulasztásának igazolására vonatkozó kérelmeket kedvezően fogja elbírálni. A bejelentőknek nem szükséges a járványhelyzet miatti fennakadás további bizonyítékát megküldeni a 82quarter.1 szabály szerinti kérelmükben

Budapest, 2020. április 23.

 


Visegrádi Szabadalmi Intézet

A Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) a négy visegrádi ország, a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság (V4 országok) a szabadalmi együttműködés körében kormányközi szervezetként hozta létre. A VSZI 2016. július 1-jén kezdte meg működését. 

A VSZI-t a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) előírásaira figyelemmel nemzetközi kutatási szervnek és nemzetközi elővizsgálati szervnek jelölték ki azzal a céllal, hogy számos fontos célt valósítson meg globális, európai, regionális és nemzeti szinten egyaránt.

A VSZI Közép- és Kelet-Európa nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerveként eljárva a PCT globális rendszerében egy eddig meglévő területi hiányt pótol, hiszen a Szellemi Tulajdon Világszervezetében (WIPO) a Közép-európai és Balti Államok Csoportja volt az egyetlen regionális csoport, amely nem rendelkezett a PCT szerint működő nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervvel. Ennélfogva a VSZI arra hivatott, hogy oly módon segítse a PCT-rendszer fejlődését és hasznosságát, hogy további szakértő kapacitásokat bocsát rendelkezésre a már meglévők mellé egy olyan régióban, ahol eddig nem volt PCT-hatóság.

A VSZI felépítése követi az Északi Szabadalmi Intézet (Nordic Patent Institute) már létező, sikeres modelljét. Így a VSZI, mint kormányközi szervezet, irányítását az Igazgatótanács biztosítja, amely a Szerződő Államok képviselőiből áll, míg a VSZI titkársága, amelyet az igazgató vezet, felelősséggel tartozik a VSZI munkájának megszervezéséért, annak napi ügyviteléért és adminisztratív támogatásáért.