Oddział węgierski

Węgry przystąpiły do Układu o współpracy patentowej w dniu 27 czerwca 1980 r. Oprócz pełnienia funkcji urzędu przyjmującego w ramach PCT, od 2006 r. na mocy umowy dwustronnej Węgierski Urząd Własności Intelektualnej (HIPO) przeprowadza poszukiwania w stanie techniki i badania wstępne na rzecz Austriackiego Urzędu Patentowego działającego jako Organ PCT. Przeprowadzając poszukiwania i badania wstępne PCT w ramach powyższej umowy, HIPO działa na podstawie Wytycznych PCT dotyczących Międzynarodowych Poszukiwań oraz Międzynarodowych Badań Wstępnych. W ramach przedmiotowej umowy, obowiązującej do końca grudnia 2014 r., HIPO delegowało swoich ekspertów patentowych do zasiadania w charakterze obserwatorów w Stałym Komitecie ds. Harmonizacji Działań w zakresie Poszukiwań (PCHSA) i w jego Grupach Roboczych odpowiedzialnych za współpracę i harmonizację pomiędzy Organami PCT w Europie.  Delegacje HIPO uczestniczą w pracach PCHSA oraz jego grup roboczych od 2009 r.