Tabela opłat

(kwoty na dzień 1 kwietnia 2018 r.)

Opłata Kwota (w EUR)
Opłata za poszukiwanie
Zasada 16.1 PCT(a)
1775
Dodatkowa opłata za poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 40.2 (a) PCT
1775
Zwrot opłaty za poszukiwanie
Jeśli można wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez urząd krajowy dowolnego z umawiających się państw
Jeśli można wykorzystać wcześniejsze sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania lub z poszukiwania typu międzynarodowego

40%

40%
Opłata za zwłokę w dostarczeniu wykazu sekwencji
Zasada 13ter.1(c), 13ter.2 PCT
230
Opłata za protest odnoszący się do dodatkowego poszukiwania międzynarodowego
Zasady 40.2(e), 68.3(e) PCT
875
Opłata za dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 45bis.3(a) PCT
- za poszukiwanie wyłącznie w dokumentacji krajowej WIP w języku czeskim, polskim, słowackim i węgierskim
[2059 CHF1]

[629 CHF1]
Opłata za rozpatrzenie sprzeciwu odnoszącego się do dodatkowego poszukiwania międzynarodowego
Zasada 45bis.6(c) PCT
875
Opłata manipulacyjna za dodatkowe poszukiwanie
Zasada 45bis.2 PCT
[200 CHF2]
Opłata za zwłokę w opłacie za dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 45bis.4(c) PCT
50% opłaty za dodatkowe poszukiwanie
Opłata za wydanie kopii
Zasada 44.3(b) PCT
za stronę
0.80
Opłata za badanie wstępne
Zasada 58.1(b) PCT
900
Opłata za zwłokę
Zasada 58bis.2 PCT
50% nieuiszczonej kwoty
nie może być wyższa niż 330
Opłata manipulacyjna
Zasada 57.1 PCT
183
Opłata za zwłokę w dostarczeniu wykazów sekwencji
Zasada 13ter.1(c) 13ter.2 PCT
230
Opłata za protest
Zasady 40.2(e) and 68.3(e) PCT
875
Opłata za dodatkowe badanie wstępne [Zasada 68.3(a)] 900
Opłata za wydanie kopii dokumentów wymienionych w międzynarodowym badaniu wstępnym
Zasady, 71.2(b) and 94.2 PCT,
za stronę
0.80

1,2 Opłatę w CHF wnosi się do Międzynarodowego Biura WIPO