Dokumenty i formularze

Wytyczne WIP

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym – wersja angielska (pdf, 523 kB)

Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym (pdf, 924 kB)

 

 

Zwrot opłaty za poszukiwanie

Jeżeli WIP może wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez dowolny urząd krajowy Umawiających się Państw lub może wykorzystać wcześniejsze sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania lub poszukiwania typu międzynarodowego, wówczas zgłaszającym przysługuje zwrot 40% wysokości opłaty za poszukiwanie.

Zgłaszający powinni:

  • wskazać na wniosku zgłoszenia (formularz PCT/RO/101) istnienie takiego wcześniejszego poszukiwania oraz
  • dostarczyć sprawozdanie z wcześniejszego poszukiwania, jeżeli nie jest ono dostępne dla WIP lub Urzędu Przyjmującego.

WIP podejmuje decyzję o tym, że zgłaszającym przysługuje 40% zwrotu opłaty za poszukiwanie w momencie ukończenia poszukiwania. Pozytywna decyzja przekazywana jest zgłaszającym na formularzu PCT/ISA/213 wraz ze Sprawozdaniem z Poszukiwania. Równocześnie, wraz z formularzem PCT/ISA/213, zgłaszający otrzymują do wypełnienia formularz Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie (pdf, 136 kB). Zgłaszający powinni poinformować WIP o preferowanym sposobie zwrotu (przelew bankowy lub doręczenie pocztowe) w wypełnionym Formularzu Zwrotu Opłaty za Poszukiwanie, przesłanym na adres Sekretariatu WIP:

Visegrad Patent Institute

II. János Pál papa tér 7.
H-1081 Budapest
Hungary