A VSZI-RŐL

Üdvözöljük a Visegrádi Szabadalmi Intézetben

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) 2016. július 1-jén kezdte meg tevékenységét mint kormányközi szervezet, amelyet a négy visegrádi ország – a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság – hozott létre a szabadalmak terén folytatott szorosabb együttműködés érdekében.

A VSZI-t a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján nemzetközi kutatási szervként (ISA) és nemzetközi elővizsgálati szervként (IPEA) jelölték ki.

A VSZI a globális PCT-rendszer területi hiányosságát pótolja, mivel nemzetközi szervként működik Közép- és Kelet-Európa számára, így kiegészíti az európai PCT-hivatalok hálózatának terültei lefedettségét.

A VSZI-t az Igazgatótanács irányítja, amelynek képviselőit a szerződő államok nevezik ki. A VSZI szolgáltatásaival kapcsolatos munkát a kirendeltségek szakértői végzik, a VSZI munkájának irányításáért pedig a VSZI titkársága felel.

A VSZI felépítése

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács a VSZI irányító és belső szabályalkotó testülete. A szerződő államok képviselőiből és azok helyetteseiből áll. Minden szerződő állam jogosult az Igazgatótanácsba egy képviselő és egy helyettes kinevezésére.

VSZI Titkárság

A VSZI Titkárságát az Igazgató vezeti. A Titkárság felelős a VSZI munkájának megszervezéséért, napi szintű irányításáért és adminisztratív támogatásáért. A Titkárság és az Igazgató a VSZI kapcsolattartója minden külső féllel, beleértve a WIPO Nemzetközi Irodáját, az átvevő hivatalként működő nemzeti hivatalokat, valamint szükség esetén a VSZI egyéb nemzetközi partnereit és a VSZI szabadalmi szolgáltatásainak felhasználóit.

Cseh kirendeltség

A Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala (IPO CZ) az ország központi államigazgatási szerve az iparjogvédelem területén. Az IPO CZ-t az elnök vezeti, akit a kormány nevez ki.
Az IPO CZ története 1919-re nyúlik vissza, amikor a Szabadalmi Hivatalt alapították. Az IPO CZ szabadalmi és védjegyhivatalként működik. Csehszlovákia 1991. június 20-án lett a PCT Szerződő Állama. A Cseh Köztársaság mint utódállam 1993. január 1-jétől folytatja a PCT alkalmazását a területén. Az IPO CZ mint átvevő hivatal teljesíti a PCT szerinti feladatokat a Cseh Köztársaságban.

Magyar kirendeltség

Az 1895-ben alapított Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a magyarországi szellemi tulajdonjogi ügyek központi kormányhivatala, amely mint átvevő hivatal teljesíti a PCT szerinti feladatokat Magyarországon.
Magyarország 1980. június 27-én csatlakozott a PCT-hez. Az SZTNH PCT átvevő hivatalként való működése mellett 2006-tól az Osztrák Szabadalmi Hivatal (APO) mint PCT-hatóság részére kutatásokat és elővizsgálatokat végzett az APO-val kötött, 2014 decemberéig érvényes kétoldalú megállapodás alapján.
2009 óta az SZTNH küldöttei részt vesznek a kutatási tevékenységek harmonizációjával foglalkozó állandó bizottságban (PCHSA), amely az európai PCT-hatóságok közötti együttműködésért és harmonizációért felelős, valamint annak munkacsoportjaiban.

Lengyel kirendeltség

A Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatala (PPO) iparjogvédelmi ügyekkel foglalkozó központi államigazgatási szerv. A Minisztertanács által kinevezett elnök vezeti, és a fejlesztési miniszter felügyelete alatt áll.
Lengyelország 1990. december 25-én csatlakozott a PCT-hez, és azóta a PPO szolgál átvevő hivatalként, és Lengyelország a PCT-bejelentésekben megjelölt országgá vált.

Szlovák kirendeltség

A Szlovák Köztársaság iparjogvédelemért felelős központi államigazgatási szerve a Szlovák Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala (IPO SR).
A Szlovák Köztársaság a Cseh Köztársasághoz hasonlóan a korábbi Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság utódállama, amely 1991-ben csatlakozott a PCT-hez. A Szlovák Köztársaság 1993. január 1-je óta a PCT szerződő állama, és ettől az időponttól kezdve az IPO SR a PCT rendszerén belül átvevő hivatali feladatokat lát el.

SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi kutatási hatóság és nemzetközi elővizsgálati hatóság, a PCT-vel összhangban a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Nemzetközi kutatás (IS) >>
Nemzetközi elővizsgálat (IPE) >>
Kiegészítő nemzetközi kutatás (SIS) >>
Nemzetközi jellegű kutatás (ITS) >>
Újdonságkutatási szolgáltatás (NSS) >>
Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (NSPPR) >>

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.