Nemzetközi elővizsgálat

Választható eljárás az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság értékelésére

 

A nemzetközi elővizsgálat (IPE) (amelyet gyakran neveznek II. fejezetnek) a nemzetközi szabadalmi bejelentési eljárás választható része.

Az IPE-folyamat

Az ISA írásbeli véleményének kézhezvételét követően a bejelentő nemzetközi elővizsgálatot kérhet. Ez a találmány szabadalmazhatóságának második értékelése, amelyet a nemzetközi elővizsgálati szerv (IPEA) végez, általában a bejelentés egy módosított változata alapján (minden ISA egyben IPEA is). Az így elkészülő, szabadalmazhatóságról szóló nemzetközi elővizsgálati jelentés további segítséget nyújt a bejelentőnek ahhoz, hogy eldöntse, belépjen-e a nemzeti szakaszba.

A nemzetközi elővizsgálat célja nem a szabadalom megadása vagy a bejelentés elutasítása, hanem egy előzetes és jogilag köterővel nem bíró vélemény kialakítása arról, hogy az igényelt találmány újnak tekinthető-e, feltalálói tevékenységen alapul-e és iparilag alkalmazható-e.

A másodlagos cél annak a megállapítása, hogy vannak-e a nemzetközi bejelentésnek alaki vagy tartalmi hiányosságai, például az igénypontok, a leírás és a rajzok egyértelműsége tekintetében, illetve hogy az igénypontokat teljes mértékben alátámasztja-e a leírás.

A kérelem benyújtásának határideje

A kérelmezőnek a kérelmet az illetékes IPEA-hoz az alábbi határidők közül a később lejáró határidő előtt kell benyújtania:

1. a PCT Végrehajtási Szabályzatának 43bis.1 szabálya szerint elkészített nemzetközi kutatási jelentésnek és az írásos véleménynek, vagy a PCT 17. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatnak a bejelentőhöz való továbbítási napját követő három hónap; vagy

2. a nemzetközi bejelentés elsőbbségi napját követő 22 hónap.

A megfelelő díjakat, azaz a továbbítás és az elővizsgálat díját a kérelemnek a nemzetközi elővizsgálati szervhez történő benyújtásával egyidejűleg kell az IPEA-nak megfizetni.

Határidők és teljesítés

A Visegrádi Szabadalmi Intézet a szabadalmazhatóságról szóló nemzetközi elővizsgálati jelentést ad ki az elsőbbség napjától számított 28 hónapon belül, kivéve ha

• a kért iratokat (kérelem, módosítás, stb.) elkésetten nyújtották be;

• elmulasztották a nemzetközi elővizsgálati szerv felhívásával kapcsolatos határidőket (késedelmes díjfizetés vagy díjfizetés elmulasztása, fordítás késedelmes benyújtása, nyilvánvaló hibák kijavítása, stb. tekintetében).

Díjak

A PCT II. fejezetéhez kötődő díjakat közvetlenül az IPEA részére kell megfizetni. Lásd az érvényes illetéktáblázatot.

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.