Nemzetközi kutatás

A technika állásának feltárása, az újdonság és a feltalálói tevékenység megítélése

 

A nemzetközi kutatást (IS) a nemzetközi kutatási szerv (ISA) végzi az átvevő hivatalhoz (RO) benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentés tekintetében azért, hogy a bejelentésben igényelt találmány tárgyára vonatkozóan feltárja a technika állását tartalmazó dokumentumokat.

Az IS célja

A nemzetközi kutatás célja, hogy feltárja a technika állását, amely lényeges annak meghatározásához, hogy a találmány, amire a nemzetközi bejelentés vonatkozik új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e vagy sem, és ha igen, milyen mértékben. A fentiek alapján a nemzetközi kutatási szerv (ISA) elkészíti a nemzetközi kutatási jelentést (ISR) vagy nyilatkozik arról, hogy nemzetközi kutatási jelentést nem készít.

A nemzetközi kutatási jelentés (ISR) elkészítésével egyidejűleg el kell készíteni az írásos véleményt (WO-ISA) is arról, hogy a bejelentett találmány újnak tekinthető-e, feltalálói tevékenységen alapul-e, iparilag alkalmazható-e és megfelel-e a PCT más, a nemzetközi szerv által ellenőrzött követelményeinek.

Folyamat

Az eljárás első lépése a nemzetközi bejelentés benyújtása az átvevő hivatalnál (RO). A bejelentőnek a kérelemben (Form PCT/RO/101) fel kell tüntetnie, hogy melyik nemzetközi kutatási szervtől kéri a nemzetközi kutatás elvégzését a bejelentés tekintetében. A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság bejelentői a Visegrádi Szabadalmi Intézet és az Európai Szabadalmi Hivatal közül választhatnak.
A nemzetközi kutatást az „Útmutató a PCT szerinti nemzetközi kutatás és nemzetközi elővizsgálat elvégzéséhez“ előírásaival összhangban végzik el.

Határidők és teljesítés

A VSZI a nemzetközi bejelentés kutatási példányának beérkezésétől számított 3 hónapon belül, vagy a nemzetközi bejelentés elsőbbségi napjától számított 9 hónapon belül elkészíti a nemzetközi kutatási jelentést, attól függően, hogy melyik határidő jár le később, kivéve ha

    • a bejelentés egynél több találmányt tartalmaz (és a bejelentés nem tekinthető egységesnek)
    • elmulasztották az átvevő hivatal vagy a nemzetközi kutatási szerv által előírt határidőt (díjfizetés, fordítás, nyilvánvaló hibák kijavítása vagy szekvencialistával kapcsolatos kérdések, stb.).

Az írásos véleményt (WO) a PCT Végrehajtási Szabályzatának 43bis.1 szabálya szerint kiszámolt határidőn belül kell elkészíteni.

Díjak

A nemzetközi bejelentés benyújtásáért fizetendő PCT-díjakat, azaz a továbbítási díjat, a nemzetközi bejelentési illetéket, a nemzetközi kutatási illetéket az átvevő hivatalok (a VSZI szerződő államainak nemzeti hivatalai vagy a WIPO Nemzetközi Irodája) javára kell megfizetni.

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.