Díjak és visszatérítések

Alkalmazandó díjak

 

PCT díjak

A Visegrádi Szabadalmi Intézet által a PCT-szolgáltatásokért felszámított díjakat a VSZI Díjtáblázata tartalmazza.
A Visegrádi Szabadalmi Intézet által felszámított díjak listája (a VSZI Díjtáblázata) >>
A PCT-rendszer szerinti nemzetközi szabadalmi bejelentési eljárással kapcsolatos díjakról és azok megfizetéséről további információkat talál a WIPO honlapján. A WIPO listája a PCT bejelentés díjairól és további kapcsolódó információk >>

Globális szabadalomkutatási szolgáltatások díjai

A Globális szabadalomkutatási szolgáltatások díjainak megállapítására a VSZI Igazgatótanácsának határozata alapján kerül sor. A globális szabadalomkutatási szolgáltatások díjainak listája a szolgáltatási oldalakon érhető el. (Újdonságkutatási szolgáltatás >> és a Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás >>)

Díjak és illetékek megfizetése

A Visegrádi Szabadalmi Intézet részére fizetendő díjak és illetékek banki átutalással, a VSZI alábbi bankszámlájára fizetendők:

Számlatulajdonos neve: Visegrad Patent Institute
Bank: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Code: UBRTHUHB

A WIPO részére fizetendő díjak és illetékek a WIPO által előírt módokon fizetendők. További információk a WIPO honlapján érhetők el.

A nemzetközi kutatási díj visszatérítése

 

A bejelentők kérhetik a nemzetközi kutatási díj bizonyos százalékának visszatérítését a PCT szerinti nemzetközi bejelentéseik tekintetében.

Azokban az esetekben, amikor a Visegrádi Szabadalmi Intézet

 • fel tudja használni a PCT Szerződő Államai bármelyikének nemzeti hivatala által végzett korábbi nemzeti kutatás eredményeit, a bejelentő által befizetett nemzetközi kutatási díj összegének 40%-át,
 • fel tud használni egy korábbi nemzetközi kutatási jelentést vagy nemzetközi jellegű kutatási jelentést, a bejelentő által befizetett nemzetközi kutatási díj összegének 50%-át

vissza kell téríteni a bejelentőnek.

Ahhoz, hogy élni tudjanak ezzel a visszatérítési lehetőséggel, a bejelentőket kérjük, hogy már a kérelemben (PCT/RO/101 űrlap) jelezzék, hogy létezik ilyen korábbi kutatás és kérik az ISA/VSZI-t, hogy vegye figyelembe e korábbi kutatás eredményét a VII. rovat 1.1. pontjának megjelölésével, és adott esetben,

 • vagy válasszák ki a VII. rovat 1.2. pontjában felsorolt lehetőségek egyikét:

>    az 1.2. pont első és második négyzetének bejelölésével (ha a korábbi kutatás eredményeinek másolata a VSZI számára elérhető), vagy

>    az 1.2. pont hetedik négyzetének bejelölésével (ha a korábbi keresés eredményének másolata a VSZI számára nem elérhető, és ezért szükséges, hogy a bejelentő kérelemmel forduljon az Átvevő Hivatalhoz, hogy az továbbítsa VSZI-nek a korábbi kutatás eredményének másolatát),

 • vagy nyújtsák be a korábbi kutatási jelentést, ha az nem érhető el könnyen a VSZI vagy az Átvevő Hivatal számára.

A visszatérítésre való jogosultságról a VSZI a kutatás befejezésekor dönt. A kedvező döntésről a bejelentőket a kutatási jelentés kibocsátásakor a PCT/ISA/213 űrlap útján tájékoztatják. A pozitív döntésről a pályázókat a kutatási jelentés PCT/ISA/213-as űrlapon történő kiadásakor tájékoztatják. A PCT/ISA/213 dokumentummal párhuzamosan egy kutatási díj visszatérítési űrlapot is továbbítanak a bejelentőknek.

Kutatási díj visszatérítése iránti kérelem

 

Kérjük a bejelentőket, hogy a nemzetközi kutatási díj részleges visszatérítése iránti kérelem (Kutatási díj visszatérítése iránti kérelem) elküldésével tájékoztassák a Visegrádi Szabadalmi Intézetet banki adataikról.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kutatási díj visszatérítése iránti kérelmet a VSZI által kiállított ISA 213 dokumentum kibocsátásától számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. A 6 hónapos határidő lejárta után benyújtott kérelmek nem fogadhatók el.

A Kutatási díj visszatérítése iránti kérelem benyújtása

A visszatérítési űrlapot a következő módokon lehet benyújtani:
– ePCT útján,
– e-mailben a secretariat@vpi.int címre, vagy
– levélben (a papíralapú beadványt a Visegrádi Szabadalmi Intézet postacímére kell küldeni).

A visszatérítési kérelmet az alábbi online űrlapon is be lehet nyújtani.

Felhívjuk a figyelemét, hogy amennyiben a kutatási díj visszatérítési kérelmet a fent felsorolt elektronikus formátumok bármelyikében nyújtja be, nem szükséges nyomtatott példányt postázni.

Online űrlap a kutatási díj visszatérítéséhez

  SZOLGÁLTATÁSOK

   

  A Visegrádi Szabadalmi Intézet mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi kutatási hatóság és nemzetközi elővizsgálati hatóság, a PCT-vel összhangban a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  Nemzetközi kutatás (IS) >>
  Nemzetközi elővizsgálat (IPE) >>
  Kiegészítő nemzetközi kutatás (SIS) >>
  Nemzetközi jellegű kutatás (ITS) >>
  Újdonságkutatási szolgáltatás (NSS) >>
  Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (NSPPR) >>

  A VSZI-ről

   

  The VPI is an intergovernmental organization for the cooperation in the fields of patent established by the Visegrad countries. The VPI functions as ISA and IPEA for the Visegrad countries, and contracting states of Lithuania and Serbia.

  A PCT-ről

   

  A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

  Tudásközpont

   

  A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.