Nemzetközi jellegű kutatás

ISMERJE MEG A TECHNIKA ÁLLÁSÁT A NEMZETI SZABADALMI ELJÁRÁSBAN

 

A nemzetközi jellegű kutatást (ITS) egy nemzetközi kutatási szerv (ISA) végzi valamely nemzeti hivatalhoz benyújtott nemzeti szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban, hogy a bejelentésben igényelt találmány tárgya tekintetében a PCT-vel összhangban feltárja a technika állására vonatkozó legfontosabb dokumentumokat.

A nemzetközi jellegű kutatás célja (ITS)

A nemzetközi jellegű kutatás célja a technika állásának feltárása, ami lényeges annak meghatározásához, hogy a nemzeti szabadalmi bejelentés szerinti találmány, amire oltalmat igényelnek, új-e, illetve feltalálói tevékenységen alapul-e, és ha igen, milyen mértékben. A fentiek alapján a nemzetközi kutatási szerv elkészíti a nemzetközi jellegű kutatási jelentést (International-type Search Report, ITSR) vagy nyilatkozik arról, hogy nemzetközi jellegű kutatási jelentést nem készít.
A nemzetközi jellegű kutatási jelentés elkészítésével együtt írásos vélemény nem készül.

Az eljárás

Nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet azon ország nemzeti szabadalmi hivatalánál lehet benyújtani, amelynek nemzeti szabadalmi joga ilyen kérelmek benyújtására lehetőséget biztosít. Nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmek benyújtására jelenleg a VSZI szerződő államainak az alábbi nemzeti hivatalainál van lehetőség a vonatkozó nemzeti szabadalmi jogszabályok alapján:

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Magyarország),
a Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatala, és
a Szlovák Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala.

A nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelmet közvetlenül annál a nemzeti szabadalmi hivatalnál kell benyújtani, ahol a nemzeti szabadalom megadására irányuló eljárás folyamatban van.
A nemzetközi jellegű kutatást a PCT szerinti nemzetközi kutatási és elővizsgálati módszertani iránymutatásoknak megfelelően végzik.

Töltse le a nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelem űrlapját >>

Határidők és teljesítés

A VSZI a nemzetközi jellegű kutatást attól a naptól számított három hónapon belül készíti el, amikor mind a kérelmet tartalmazó űrlap, mind a vonatkozó díj beérkezett a VSZI-hez.
Ha a bejelentés – amelyhez kapcsolódóan a nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelem beérkezett – egynél több találmányra vonatkozik (és a nemzeti bejelentés nem tekinthető egységesnek), a nemzetközi jellegű kutatási jelentés nem tartalmaz indoklással ellátott nyilatkozatot az egység hiányáról. Nem kerül kiadásra felhívás további kutatási díjak megfizetésére, de a bejelentőnek lehetősége van arra, hogy ezeket a díjakat közvetlenül annál a nemzeti hivatalnál fizesse meg, ahol a nemzetközi jellegű kutatás iránti kérelemmel érintett nemzeti szabadalmi bejelentés elbírálása folyamatban van.

Díjak

A nemzetközi jellegű kutatás díját közvetlenül a VSZI-nek kell megfizetni. A fizetendő díj(ak)at a VSZI Díjtáblázata tartalmazza.

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.