Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás

ISMERJE MEG A TECHNIKA ÁLLÁSÁT ÉS SZEREZZEN TALÁLMÁNYÁVAL VAGY MŰSZAKI MEGOLDÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABADALMI INFORMÁCIÓKAT

 

A VSZI a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (Novelty Search with Preliminary Patentability Report, NSPPR) szolgáltatást a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás alapján nyújtja. A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás a VSZI globális szabadalomkutatási szolgáltatása, amelyet állampolgárságtól és székhelytől függetlenül bárki kérhet.

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás célja (NSPPR)

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás feltárja azokat a szabadalmi dokumentumokat és egyéb publikációkat, amelyek figyelembe vehetők a leírt találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység megítéléséhez, valamint részletes, indoklással ellátott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégíti-e a szabadalmazhatóság három feltételét: a hivatkozott dokumentumokban szereplő ismeretekhez képest új-e, feltalálói tevékenységen alapul-e és iparilag alkalmazható-e.

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás számos helyzetben hasznos lehet, például szabadalmi bejelentés készítésekor, jogérvényesítési helyzetben, befektetőkkel folytatott tárgyalásoknál, a szabadalom hasznosításánál (hasznosítási engedély, értékesítés, gyártás megkezdése, beruházás export vagy import tevékenységekbe stb.), vagy potenciális kutatás-fejlesztési irányok meghatározásánál.

Az eljárás

A találmány vagy műszaki megoldás leírása tekintetében nincsenek formális követelmények. Ahhoz azonban, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a szolgáltatásból, érdemes a szabadalmi bejelentéshez hasonlóan részletes információkat közölni a műszaki megoldásról.

A VSZI a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatást a Szabadalmi Együttműködési Szerződés minimumdokumentációját felölelő szabadalmi és nem szabadalmi szakirodalom adatbázisai alapján végzi. Az újdonságkutatáson túlmenően a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás részletes, indoklással ellátott véleményt ad arról, hogy a találmány kielégíti-e a szabadalmazhatóság három követelményét: újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság.

Annak megállapítása, hogy a szabadalmazhatóság feltételei teljesülnek-e vagy sem, ugyanazon az elemzésen és kritériumokon alapul, amelyek alapján a PCT szerinti nemzetközi kutatási vagy nemzetközi elővizsgálati szerv írásos véleményt készít.

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatási szolgáltatás nyelve az angol. Ennek megfelelően a szolgáltatás megrendelőlapját és minden dokumentumot angol nyelven kell benyújtani. A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés szintén angol nyelven készül el.

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatási szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket a globális szabadalomkutatási szolgáltatások megrendelőlapjának kitöltésével kell benyújtani. Az ügyfélnek a megrendelőlapot közvetlenül az általa választott VSZI kirendeltségnek kell megküldenie postai úton vagy e-mailen.

A részt vevő kirendeltségek elérhetőségei:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Levélcím: H-1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., Magyarország
E-mail: vpi.services@hipo.gov.hu

Töltse le a globális szabadalomkutatási szolgáltatások megrendelőlapját >>

Határidők és teljesítés

A VSZI a megrendelés visszaigazolásának napjától számított négy héten belül készíti el a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatást. A VSZI a visszaigazolást akkor állítja ki, ha a találmányra vonatkozó érdemi kutatást lehetővé tevő összes szükséges információ rendelkezésre áll és a szolgáltatás díját a VSZI részére megfizették.

Az újdonságkutatáson túlmenően a szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás részletes, magyarázattal ellátott véleményt tartalmaz arról, hogy a találmány kielégíti-e a szabadalmazhatóság követelményeit az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság tekintetében. A bemutatott találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység szempontjából relevánsnak tűnő szabadalmi dokumentumok és egyéb, a technika állása szerinti adatok szintén feltárásra kerülnek.

Díjak

A szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás elkészítésének átalánydíja 950 euró. A díjat a megrendeléssel egyidejűleg, banki átutalással, közvetlenül a VSZI alábbi számlájára kell megfizetni.

Számlatulajdonos: Visegrádi Szabadalmi Intézet
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank Zrt., 116-118. Váci út 1133 Budapest, Magyarország
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Kód: UBRTHUHB

Töltse le a VSZI globális szabadalomkutatási szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit >>

 

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.