Tudásközpont

Kiadványok, rendezvények és hasznos információk

 

Üdvözöljük a Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontjában, ahol rendezvényeket, kutatásokat és hasznos információkat osztunk meg a PCT rendszer és szolgáltatásaink felhasználóival.

Kiadványok

 

Olvasson az iparági trendekről, statisztikákról és legjobb gyakorlatokról. Itt találja kutatásainkat, esettanulmányainkat és egyéb kiadványainkat, amelyek betekintést nyújtanak a közép- és kelet-európai régió legjobb nemzetközi szabadalmi gyakorlataiba.

Esettanulmányok

Szellemitulajdon-központú üzleti kultúra kiépítése – Az esettanulmány egy szlovák K+F KKV, a GA Drilling rendszerszintű szellemitulajdon-védelmi megközelítését mutatja be, amit a cég azért dolgozott ki, mert pontosan tisztában van a szellemi tulajdon értékével.

Nemzetközi szabadalmaztatás egyetemi szemszögből – Technológiatranszfer legjobb gyakorlatok a világ egyik legrégebbi egyetemétől, a krakkói Jagelló Egyetemtől.

Érvek a PCT-bejelentés mellett és ellen – Egy progresszíven fejlődő innovatív cseh K+F vállalkozás, a Tescan Brno megfontolásai a PCT-bejelentés benyújtásával kapcsolatban.

A PCT út előnyei gyógyszergyártó vállalatok számára – A kelet-közép-európai régió egyik vezető gyógyszergyártó vállalata, az Egis történetéből megismerheti, hogyan lehet csökkenteni a munkaterhet és növelni a szabadalmi bejelentések sikerességi mutatóját

Az esettanulmányok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal anyagi támogatásával készültek.

Éves jelentések

A VSZI 2023. évre vonatkozó éves jelentése a 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó tényekkel és adatokkal.

A VSZI 2022. évre vonatkozó éves jelentése a 2018-2022 közötti időszakra vonatkozó tényekkel és adatokkal.

A VSZI 2021. évre vonatkozó éves jelentése a 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó tényekkel és adatokkal.

Rendezvények

Ismerje meg korábbi rendezvényeinket és értesüljön a jövőben megrendezésre kerülőkről.

Technológiatranszfer kerekasztal beszélgetés


A Visegrádi Szabadalmi Intézet a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) és az ASTP, a tudástranszfer szakértők egyik vezető európai szervezetének közreműködésével online kerekasztal beszélgetést rendez 2022. november 22-én.

A részletekért kérjük, kövesse Linked-in oldalunkat.

Program letöltése >>

A VSZI ünnepi konferenciája az 5. évforduló alkalmából

A VSZI 2021. július 7-én online konferenciát tartott működése megkezdésének 5. évfordulója alkalmából. Az iparági szereplők, a VSZI szolgáltatásait igénybe vevő V4-es szabadalmi hivatalok és a technológiatranszfer irodák részéről érkeztek előadók, akik megosztották a VSZI-vel kapcsolatos tapasztalataikat és a V4-es régióban a PCT-bejelentések benyújtásának legjobb gyakorlatait.

Az 5. jubileumi konferencia összefoglalója.

További részletekért töltse le az esemény napirendjét, és nézze meg az előadások videofelvételét a VSZI YouTube-csatornáján.

Kérdések és válaszok

 

Azonnali válaszokat kaphat a leggyakoribb kérdésekre.

Mi a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) és milyen előnyei vannak?

A PCT legnagyobb előnye, hogy egyetlen bejelentésre (nemzetközi szabadalmi bejelentés) elsőbbségi időpontot biztosít a PCT minden szerződő államában, amivel időt nyer a bejelentő ahhoz, hogy kiválassza azon külföldi országokat, illetve régiókat, ahol majd szabadalmi oltalmat szeretne szerezni. Ezek kiválasztásakor ugyanis üzletileg és pénzügyileg fontos döntéseket kell meghozni, hiszen a szabadalmaztatni kívánt termék/eljárás későbbi piacának a meghatározása számos olyan tényezőtől is függ, amelyek a bejelentés korai szakaszában még nem látszanak tisztán.
A PCT másik nagy előnye, hogy a nemzetközi szakaszban kiadott nemzetközi kutatási jelentés az ahhoz kapcsolódó írásos véleménnyel, valamint az elővizsgálati jelentés lehetőséget ad a bejelentés tökéletesítésére még a nemzeti/regionális szakasz előtt.
A PCT biztosítja a nemzetközi szabadalmi bejelentések tekintetében az egységes formai és eljárási követelményeket, valamint a központosított közzétételt. A nemzetközi szabadalmi bejelentést egy nyelven, költséghatékonyan és viszonylag egyszerűen lehet elindítani.

Szerezhető-e a PCT szerint tett nemzetközi szabadalmi bejelentéssel szabadalmi oltalom?

Nemzetközi szabadalmi bejelentéssel nem lehet közvetlenül szabadalmi oltalmat szerezni. Minden egyes országban/régióban, ahol szabadalmi oltalmat kívánnak szerezni, külön-külön meg kell indítani a nemzetközi szabadalmi bejelentésre vonatkozóan a nemzeti/regionális szakaszt, és az érvényes díjszabások szerinti díjakat is meg kell fizetni. Ezt követően az illetékes nemzeti/regionális hatóságok folytatják le a szabadalom megadására irányuló eljárást a nemzeti/regionális jogszabályoknak megfelelően.
Bővebb információ az országonkénti/régiókkénti jogszabályokról elérhető a WIPO honlapján (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) szereplő táblázat „National Chapter” oszlopának mellékletére kattintva.

Hol lehet benyújtani a nemzetközi szabadalmi bejelentést?

Nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtható az átvevő hivatalként is működő nemzeti szabadalmi hivataloknál vagy közvetlenül a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájánál (WIPO IB). A kérelemben a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) megjelölése szükséges ahhoz, hogy a VSZI legyen a nemzetközi kutatási és ‒ igény szerint ‒ a nemzetközi elővizsgálati szerv. Ehhez a bejelentési kérelem (PCT/RO/101 jelű nyomtatvány) Box No. VII. pontjában az ISA/XV jelölést szükséges megtenni.

Miért érdemes a VSZI-t választani nemzetközi kutatási szervként?

A bejelentő nemzeti nyelven tudja benyújtani a bejelentést és minden fontos információhoz a saját nyelvén juthat hozzá.
A nemzetközi szabadalmi bejelentéshez kapcsolódó korábbi nemzeti bejelentés kapcsán készített kutatási jelentést a VSZI kérelemre figyelembe veszi, és ebben az esetben a nemzetközi kutatási díjból 40%-os visszatérítés jár. Ehhez meg kell jelölni a kérelemben az elsőbbség alapjául szolgáló nemzeti szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentést, és egyidejűleg az ennek kapcsán készült kutatási jelentés figyelembevételét is kérni kell a PCT/RO/101 jelű nyomtatvány Box No VII. 1.1. pontjában. További fontos részletekről a Dokumentumok oldalon olvashat.

Mit kell tartalmaznia a nemzetközi szabadalmi bejelentésnek?

A bejelentési nap elismeréséhez a nemzetközi szabadalmi bejelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a kitöltött bejelentési kérelmet (PCT/RO/101 jelű nyomtatvány), a leírást, az igényponto(ka)t, a kivonatot, és szükség esetén a rajzo(ka)t.

Milyen nyelven lehet benyújtani a nemzetközi bejelentést?

A nemzetközi szabadalmi bejelentés a VSZI-hez az alábbi öt nyelven nyújtható be: angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák.

Amennyiben valamely nemzeti nyelven történt a bejelentés, szükség van-e a későbbiekben angol fordításra?

Igen, amennyiben a bejelentés és a leírás nyelve nem angol volt, a bejelentés közzétételéhez szükséges angol nyelvű fordítást a legkorábbi elsőbbség napjától számított 14 hónapon belül kell benyújtani az átvevő hivatalhoz.

A nemzeti hivatalon kívül be kell-e nyújtani máshol a szükséges iratokat?

A PCT rendszerének központi adminisztrációját Genfben, a WIPO Nemzetközi Irodája (WIPO IB) végzi, ezért a szükséges dokumentumokat minden esetben ide is el kell juttatni. A legegyszerűbb az ePCT rendszerén keresztül történő megküldés. A dokumentumokat az átvevő hivatali funkciót is ellátó nemzeti hivatalokon keresztül is meg lehet küldeni. Amennyiben a bejelentő kéri, a bejelentést átvevő nemzeti hivatal díj ellenében elkészíti az elsőbbségi iratot és megküldi a WIPO IB-nak. Ezt a kérést a bejelentési kérelemben (PCT/RO/101 jelű nyomtatvány), a Box No. VI-ban, a „Furnishing priority documents” cím alatti részben kell jelezni.

Van-e kitöltési segédlet a nemzetközi bejelentési kérelemhez?

Igen, a https://www.wipo.int/pct/en/forms/ oldalon elérhető a kérelem, valamint ehhez egy kitöltési minta (angolul). További hasznos információ található az „PCT” oldalon.

Hol érhető el a fizetendő díjakkal kapcsolatban a legfrissebb információ?

A fizetendő díjakkal kapcsolatos aktuális információ a WIPO honlapján az alábbi linken érhető el: https://www.wipo.int/pct/en/fees/

Ki állapítja meg a nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán fizetendő díjakat?

A továbbítási díjat az illetékes szerződő állam állapítja meg. A nemzetközi kutatási illetéket az illetékes nemzetközi kutatási hivatal állapítja meg. A nemzetközi bejelentési illetéket a WIPO határozza meg.

Milyen díjakat kell megfizetni a nemzetközi bejelentés benyújtásakor?

A bejelentéssel egyidőben az alábbi díjakat kell megfizetni:
• nemzetközi bejelentési illeték
• továbbítási díj (amennyiben valamelyik nemzeti hivatalnál kerül benyújtásra a bejelentés)
• nemzetközi kutatási illeték
A díjfizetés pontos menetéről és a jelenleg aktuális díjakról a “PCT” oldalon letölthető Díjtáblázatból és a WIPO weboldalán a „Receiving Office” oszlopának mellékletére kattintva tájékozódhat.

Mikor kell megfizetni a díjakat?

A díjak a nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtásakor esedékesek, de legkésőbb a nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtásától számított egy hónapon belül is megfizethetők.

Hová kell a díjakat megfizetni?

A nemzetközi szabadalmi bejelentési illetéket és a nemzetközi kutatási illetéket minden esetben az átvevő hivatalnál kell megfizetni. Kérjük, látogasson el a „Contact us” oldalra a VSZI átvevő hivatalok elérhetőségeinek megtekintéséért. További információt talál a WIPO honlapján: (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) a táblázat „Receiving Office” oszlopának mellékletére kattintva.

Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni a díjak fizetésénél, illetve az eljárás során?

Ha a bejelentő személye azonos a feltalálóval (és állampolgára vagy lakosa a VSZI valamely tagállamának), a nemzetközi bejelentési illeték 10%-át kell csak megfizetni.
A VSZI-nél a nemzetközi kutatási illetékből korábbi kutatás rendelkezésre állásakor utólagosan 40%-os visszatérítés kapható, lásd a „Miért érdemes a VSZI-t választani nemzetközi kutatási szervként?” kérdésnél leírtakat.

Hogyan vehetem igénybe a visszatérítést?

Amennyiben a nemzetközi szabadalmi bejelentése vonatkozásában egy korábbi nemzeti bejelentés kapcsán elkészített kutatási jelentés a rendelkezésére áll, a bejelentési kérelem (PCT/RO/101 jelű nyomtatvány) kitöltésénél a Request Box No. VII. 1.1 pontban kell kérni ennek a kutatási jelentésnek a figyelembevételét. Itt kell megjelölni, hogy melyik korábbi bejelentés kapcsán készült kutatásra hivatkozik, illetve ugyanebben a pontban kell nyilatkozni arról is, hogy a korábbi kutatási eredmények VSZI-nek történő továbbítását kéri-e az átvevő hivataltól vagy nem. Abban az esetben, ha a nemzetközi bejelentés alapjául egy korábbi nemzeti bejelentés szolgált, úgy a VSZI rendelkezésére állnak ezek az adatok.
A VSZI a kutatás elvégzését követően, a nemzetközi kutatási jelentés és a hozzá kapcsolódó írásos vélemény megküldésével egyidejűleg tájékoztatást küld a bejelentőnek a visszatérítés tényéről a PCT/ISA/213 jelű nyomtatványon. A visszatérítés a VSZI-hez benyújtott és kitöltött, Search Fee Refund Form-on kérelmezhető a PCT/ISA/213 jelű nyomtatvány kézhezvételétől számított 6 hónapon belül. További információért és a nyomtatvány letöltéséért, kérjük, látogasson el a „Dokumentumok” oldalra.

Igénybe vehető-e segítség a bejelentés benyújtásához?

A VSZI-nél közvetlen PCT bejelentési ügyintézés nem történik. A bejelentési kérelem kitöltésével kapcsolatban általános tájékoztatást és további kérdéseire válaszokat közvetlenül a tagállamok nemzeti szabadalmi hivatalainál kaphat. Elérhetőségeikről a “Kapcsolat” oldalon tájékozódhat.
Jogi vagy iparjogvédelmi tanácsadásért és hivatalos képviselő igénybevétele érdekében lépjen kapcsolatba a nemzeti szabadalmi ügyvivői, illetve ügyvédi kamarákban nyilvántartott hivatásos képviselőkkel.

Hol tájékozódhatok bővebben a PCT kapcsán?

A PCT rendszeréről a WIPO honlapján lehet bővebben tájékozódni (https://www.wipo.int/pct/en/ ) vagy a “PCT”oldalon.

SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet mint a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi kutatási hatóság és nemzetközi elővizsgálati hatóság, a PCT-vel összhangban a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Nemzetközi kutatás (IS) >>
Nemzetközi elővizsgálat (IPE) >>
Kiegészítő nemzetközi kutatás (SIS) >>
Nemzetközi jellegű kutatás (ITS) >>
Újdonságkutatási szolgáltatás (NSS) >>
Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás (NSPPR) >>

A PCT-ről

 

A PCT egy olyan nemzetközi szerződés, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentés benyújtásával egyidejűleg számos országban lehessen szabadalmi oltalmat igényelni. A szabadalom megadására nemzeti vagy regionális jogszabályok vonatkoznak.

Díjak és visszatérítések

 

Töltse le a kutatási díj visszatérítési űrlapot erről az oldalról, ahol részletes utasításokat talál a benyújtás módjáról a gyors kifizetés érdekében. A VSZI minőségbiztosításáról és a jogi keretekről hivatalos dokumentumainkban olvashat.

Tudásközpont

 

A Visegrádi Szabadalmi Intézet Tudásközpontját azzal a céllal hoztuk létre, hogy kiadványok és rendezvények révén megosszuk a visegrádi országok nemzetközi szabadalmaztatásával kapcsolatos kutatásokat, statisztikákat és az ipar legjobb gyakorlatait.