O PCT

O Smlouvě o patentové spolupráci

 

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) je mezinárodní smlouva spravovaná Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Systém PCT umožňuje žádat o patentovou ochranu vynálezu současně ve více zemích podáním jediné “mezinárodní” patentové přihlášky namísto podání několika samostatných národních nebo regionálních patentových přihlášek. Systém PCT zahrnuje více než 156 smluvních států (květen 2022).

Udělování patentů se nadále řídí vnitrostátními nebo regionálními právními předpisy národních nebo regionálních patentových úřadů. Říká se tomu “národní fáze”.

V národní fázi je každý patentový úřad odpovědný za zpracování přihlášky v souladu se svými národními patentovými zákony a za rozhodnutí o udělení patentové ochrany. Doba potřebná k tomuto zpracování se u jednotlivých patentových úřadů liší.

Výhody Smlouvy o patentové spolupráci

Přihlašovatelé a patentové úřady smluvních států využívají výhody plynoucí z jednotných formálních požadavků, mezinárodní rešerše, doplňkové mezinárodní rešerše a zprávy o předběžném průzkumu, a centralizovaného mezinárodního zveřejnění.

Přečtěte si nejdůležitější informace o PCT v našem stručném průvodci, včetně toho, jak podat přihlášku PCT, jaké jsou fáze řízení PCT, co je to řízení o stížnosti a jaká jsou nejdůležitější pravidla a předpisy PCT.

Poplatky
Stáhněte si sazebník poplatků, který obsahuje informace o různých poplatcích, jejich rozpisu a částce, kterou je třeba zaplatit.

SLUŽBY

 

Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT:

Mezinárodní rešerše (IS) >>
Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
Služba rešerše na novost (NSS) >>
Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.