Aktuality

 

Výroční zpráva VPI za rok 2023 je k dispozici

 

29. květen 2024

Byla zveřejněna Výroční zpráva VPI za rok 2023. Tato publikace představuje institucionální aktivity VPI v roce 2023 i data a trendy přihlášek PCT zemí Visegrádské skupiny ve VPI v letech 2019-2023.

Zpráva je k dispozici ke stažení na stránce Znalostního centra v části Výroční zprávy.

Stáhnout zprávu >>

Dostupná nová stránka „Poplatky a refundace“

 

1. února 2024

Na internetových stránkách Visegrádského patentového institutu (VPI) byla dne 1. února 2024 na základě zpětné vazby od zákazníků spuštěna nová stránka „Poplatky a refundace“ s online formulářem žádosti o vrácení poplatku za rešerši a se všemi informacemi o poplatcích a refundacích na jednom místě.

V rámci našeho trvalého úsilí o lepší porozumění očekávání našich uživatelů a o iniciaci adekvátních uživatelsky příjemných iniciativ založených na jejich potřebách, VPI Sekretariát provedl v roce 2023 zákaznický průzkum. Při tomto průzkumu byli požádáni patentoví zástupci, kteří aktivně používají VPI, o poskytnutí zpětné vazby s ohledem na kvalitu, rychlost a celkovou spokojenost se službami VPI. Odborní zástupci byli také vyzváni, aby se podělili o nápady na nové služby, které by pro ně mohly být přínosné.

Podle odpovědí byly nejlákavějšími znaky služeb nabízených VPI rychlost a nákladová efektivita, jakož i uživatelsky příjemná administrativa a možnost používat národní jazyk v průběhu mezinárodní fáze PCT řízení.

Ve svých odpovědích uživatelé navrhli VPI další zjednodušený prostředek pro podávání žádostí o vrácení poplatku za rešerši. Z tohoto důvodu VPI vytvořil novou stránku „Poplatky a refundace“ s online formulářem pro oprávněné přihlašovatele pro podání žádosti o vrácení poplatku za rešerši. Tento formulář pomůže k dalšímu urychlení procesu vrácení 40 % nebo 50 % z poplatku za mezinárodní rešerši, v případě, kdy VPI v průběhu mezinárodní rešerše využije dřívější zprávu o rešerši.

Online formulář žádosti o vrácení poplatku za rešerši je dalším způsobem elektronického podání této žádosti vedle již dostupných možností prostřednictvím emailu nebo přes ePCT elektronický systém. Nová stránka „Poplatky a refundace“ je již dostupná na internetových stránkách VPI.

Navštivte stránku Poplatky a refundace >>

Globální patentové rešeršní služby s až 75% podporou

 

22. ledna 2024

Visegrádský patentový institut zahájil v říjnu 2023 globální patentové rešeršní služby (GPSS) pro poskytnutí informací o dosavadním stavu techniky podle PCT komukoli na celém světě, kdo chce posoudit patentovatelnost svého vynálezu.

Primárním cílem spuštění těchto služeb bylo zpřístupnit informace o stavu techniky velmi rychle a za rozumnou cenu paušálního poplatku ještě před podáním patentové přihlášky.

S otevřením fondu pro MSP na rok 2024 mohou malé a střední podniky se sídlem v EU využívat tyto služby v roce 2024 za cenu nižší o 75 %.

Fond EUIPO pro MSP „Ideas Powered for business“ je grantový program, který má pomoci malým a středním podnikům se sídlem v EU chránit svá práva duševního vlastnictví (IP). Grant z fondu pro MSP mimo jiné proplácí náklady za rešerše na stav techniky, podání patentové přihlášky nebo dokonce za služby patentového zástupce. Podrobný popis tohoto programu je k dispozici na webové stránce EUIPO určené pro iniciativu fondu 2024.

Vzhledem k tomu, že jsou zprávy o rešerši součástí činností podporovaných fondem pro MSP v rámci poukazu na patenty (Voucher 3), lze také proplatit až 75 % z poplatku za služby VPI týkající se rešerše na novost a rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti.

V praxi to znamená, že způsobilí žadatelé mohou s pomocí VPI získat neocenitelné informace o stavu techniky svých vynálezů za pouhých 200 EUR do méně než měsíce. Jednoduchá administrativa a rychlý proces proplacení činí z iniciativy Fond pro MSP vynikající nástroj pro malé a střední podniky k posílení jejich působení na nových nebo stávajících trzích s pomocí ochrany duševního vlastnictví (IP).

Pro více informací o službách VPI navštivte naši stránku služeb.

Více o službách VPI >>

 

Služba rešerše mezinárodního typu (ITS) dostupná od 1. ledna 2024

 

1. ledna 2024

Visegrádský patentový institut zahájil dne 1. ledna 2024 novou službu rozšiřující dostupné služby PCT. Nová služba rešerše mezinárodního typu je k dispozici všem přihlašovatelům, kteří podávají maďarské, polské a slovenské národní patentové přihlášky u příslušných národních úřadů duševního vlastnictví.

Nová služba rešerše mezinárodního typu, v souladu s PCT, poskytuje informace týkající se nejrelevantnějších dokumentů stavu techniky, které se vztahují k předmětu nárokovanému v přihlášce.

O službu lze požádat v průběhu národního patentového řízení s poskytnutím odpovědi již za tři měsíce. Tyto neocenitelné včasné informace mohou přihlašovatelům pomoci při rozhodování o podání přihlášky PCT nebo další úpravě obsahu přihlášky, aby se nakonec zvýšily šance na úspěšnou přihlášku PCT.

Podrobné informace o rešerši mezinárodního typu (ITS) naleznete na stránce této služby na:

Více informací o rešerši mezinárodního typu (ITS) >>

Otvírací doba v prosinci se nemění

 

20. prosince 2023

Rádi bychom naše přihlašovatele a zúčastněné strany informovali, že Visegrádský patentový institut bude poslední prosincové dny k dispozici stejně jako během celého roku.

Visegrádský patentový institut přeje všem přihlašovatelům a kolegům krásné svátky, zasloužené volno s přáteli a rodinou a úspěšný nový rok 2024. 

Memorandum o porozumění podepsané se Slovinským úřadem pro duševní vlastnictví

 

30. listopadu 2023

Visegrádský patentový institut (VPI) podepsal dne 30. listopadu 2023 Memorandum o porozumění se Slovinským úřadem pro duševní vlastnictví (SIPO).

Dokument podepsaný ředitelkou SIPO paní Karin Žvokelj a ředitelkou VPI paní Johannou Stadler vytváří rámec spolupráce mezi oběma organizacemi s cílem podpořit národní a mezinárodní patentové aktivity slovinských přihlašovatelů prostřednictvím nových komerčních patentových rešeršních služeb VPI – globálních patentových rešeršních služeb.

Memorandum o porozumění mezi SIPO a VPI dále otevírá spolupráci obou organizací v oblasti zvyšování povědomí o patentování v rámci mezinárodního patentového systému a o komerčních patentových rešeršních službách VPI.

 

Globální patentové rešeršní služby spuštěny 1. října 2023

 

27. září 2023

Visegrádský patentový institut provedl v roce 2023 průzkum mezi uživateli. Výsledky průzkumu jasně ukázaly, že pro naše přihlašovatele je nejdůležitější získat spolehlivé informace o patentovatelnosti v co nejkratším čase. VPI proto pro přihlašovatele rozšířil portfolio svých služeb, aby tak pomohl inovativním malým a středním podnikům, vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím i jednotlivým vynálezcům získat cenné informace o novosti a patentovatelnosti jejich technických vynálezů nebo řešení v mimořádně krátkém čase.

Pod souhrnným názvem globální patentové rešeršní služby byly spuštěny dvě nové služby, rešerše na novost a rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti, které poskytují odborné odpovědi na otázky týkající se novosti a patentovatelnosti vynálezu nebo technického řešení v rámci pouhých 4 týdnů. Rešerše provádějí patentoví examinátoři se zkušenostmi s řízením podle PCT, s využitím stejných databází jako při činnostech v roli PCT úřadu.

Informace, které nová služba rešerše na novost a rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti poskytuje, může být pro inovativní organizace průlomem a může pomoci zvýšit úspěšnost dalších kroků k ochraně a/nebo komercializaci jejich vynálezů.

Na rozdíl od služeb PCT, které poskytuje VPI, jsou tyto nové služby dostupné pro klienty z celého světa bez ohledu na státní příslušnost nebo zemi původu. Další podrobnosti o službách, podmínky a objednávkový formulář jsou k dispozici na následujících stránkách:

Více informací o službě rešerše na novost >>
Více informací o službě rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti >>

 

Výroční zpráva VPI za rok 2022 je k dispozici

 

28. srpna 2023

Byla zveřejněna Výroční zpráva VPI za rok 2022. Tato publikace představuje institucionální aktivity VPI v roce 2022 i data a trendy přihlášek PCT zemí Visegrádské skupiny ve VPI v letech 2018-2022.

Zpráva je k dispozici ke stažení na stránce Znalostního centra v části Výroční zprávy.

Stáhnout zprávu >>

Nové rešeršní služby v portfoliu služeb VPI

 

15. června 2023

Primárním posláním Visegrádského patentového institutu (VPI) je pomáhat „místním“ inovativním podnikům, univerzitám, výzkumným institucím a jednotlivým vynálezcům získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně vstoupit na mezinárodní trh.

Správní rada VPI na svém 18. zasedání rozhodla o zahájení nových rešeršních služeb VPI s cílem podpořit patentové úsilí přihlašovatelů a potenciálních přihlašovatelů tím, že jim poskytne informace o novosti a vyhlídkách na patentovatelnost jejich vynálezu v co nejranější fázi bez finančního závazku patentové přihlášky.

VPI zahájí poskytování dvou typů komerčních rešeršních služeb: rešerše na novost a rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti od 1. října 2023.

Na rozdíl od PCT služeb VPI budou nové rešeršní služby dostupné nejen přihlašovatelům a potenciálním přihlašovatelům ze smluvních států VPI a sousedních zemí, ale všem, kteří chtějí získat více informací o svém vynálezu z patentového hlediska v rané fázi bez ohledu na zemi původu.

Bližší informace o detailech nových komerčních služeb budou zveřejněny na webu VPI. Sledujte prosím stránku Linked-in VPI, abyste zůstali informováni.

Sledujte nás na Linked-in >>

WIPO – zahájen průzkum rešeršních strategií

 

11. května 2023

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) zahájila komplexní proces k posouzení užitečnosti rešeršních strategií vyhotovených orgány PCT během mezinárodní rešerše. WIPO zahájila po celém světě dva různé průzkumy, jeden pro uživatele a druhý pro orgány PCT. Informace a další úvahy získané prostřednictvím průzkumů ohledně rešeršních strategií budou vyhodnoceny za účelem dalšího rozvoje současné podoby rešeršní strategie, bude-li to nutné.

Visegrádský patentový institut tímto zve své uživatele k aktivní účasti na uživatelském průzkumu WIPO. Výsledky průzkumu budou sloučeny a anonymně sdíleny s úřady PCT, aby poskytly vhled do úvah uživatelů ohledně rešeršních strategií.

Anketa je otevřena do 16. června 2023. Pomozte nám, prosím, svými odpověďmi v naší práci.

Vyplnit dotazník >>

Další zkrácená lhůta pro vydání ISR zavedena od 1. ledna 2023

 

23. ledna 2023

Visegrádský patentový institut neustále pracuje na uživatelsky přívětivých iniciativách, aby se stal „úřadem PCT odvedle“ pro přihlašovatele, kteří přihlašují podle PCT v zemích Visegrádu, Srbsku a Litvě.

Visegrádský patentový institut slouží svým přihlašovatelům tím, že jim zajišťuje včasný přístup k mezinárodním rešeršním zprávám, které jim pomáhají lépe vyhodnotit patentové šance na území relevantních trhů.

Prvním krokem bylo od 1. června 2021 zkrácení 3měsíční nebo 9měsíční lhůty pro vyhotovení ISR, jak je stanovuje PCT, o 1 týden. Díky této iniciativě a podle údajů WIPO se Visegrádský patentový institut stal v roce 2021 nejrychlejším PCT úřadem na celém světě ve vydávání mezinárodní rešeršní zprávy a písemného stanoviska.

Zkušenosti získané s urychlenými mezinárodními rešeršními zprávami umožnily v roce 2023 dále zkrátit dobu pro vyhotovení ISR, aniž by došlo k jakémukoli kompromisu pokud jde o kvalitu mezinárodních rešeršních zpráv.

Lhůty pro vydání ISR v případech, kdy není uplatněna priorita pro mezinárodní přihlášky podané od 1. ledna 2023, byly zkráceny na 8 měsíců. Ve všech ostatních případech Visegrádský patentový institut zachovává předchozí praxi s o 1 týden kratší lhůtou pro vyhotovení.

Nová iniciativa Visegrádského patentového institutu může jeho přihlašovatelům dále pomoci v jejich snaze získat výhodnější pozici na trzích, na které hodlají vstoupit.

 

Otvírací doba v prosinci se nemění

 

15. prosince 2022

Rádi bychom naše přihlašovatele a zúčastněné strany informovali, že Visegrádský patentový institut bude poslední prosincové dny k dispozici stejně jako během celého roku.

Visegrádský patentový institut přeje všem přihlašovatelům a kolegům krásné svátky, zasloužené volno s přáteli a rodinou a úspěšný nový rok 2023.

 

Jsou k dispozici prezentace a anketa týkající se zpětné vazby z akce V4 TTO

 

24. listopadu 2022

VPI uspořádal 22. listopadu kulatý stůl pod názvem „V4 TTO Osvědčené postupy v mezinárodním patentování“. Prezentace jsou k dispozici.

Abychom mohli zlepšit služby přihlašovatelům a účastníkům našich budoucích akcí, připravili jsme krátký průzkum s 5 otázkami, abychom se dozvěděli o jejich zkušenostech s našimi akcemi, webem a službami. Prosíme všechny účastníky akce a uživatele našeho webu o vyplnění ankety a sdílení zkušeností.

Anketa je otevřena do 22. prosince. Těšíme se na váš názor, předem děkujeme.

Vyplnit dotazník >>

Diskuse u kulatého stolu na téma transferu technologií dne 22. listopadu 2022

 

28. října 2022

Visegrádský patentový institut ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem (IVF) a ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals), přední asociací odborníků na přenos znalostí v Evropě, pořádá 22. listopadu 2022 online diskusi u kulatého stolu.

Součástí akce bude hlavní projev ASTP, který se bude věnovat současnému vývoji v oblasti předávání znalostí v Evropě. Diskuse u kulatého stolu s odborníky na transfer technologií ze zemí Visegrádské skupiny (V4) se zaměří na výzvy mezinárodní patentové ochrany v oblasti přenosu znalostí a další aktuální otázky.

Akce bude probíhat online a je otevřena všem zájemcům. Poznamenejte si datum v kalendáři a připojte se k nám. Sledujte naši stránku Linked-in, pokud jde o další podrobnosti.

Stáhnout program >>

 

Zveřejněny nové případové studie MSP

 

30. srpna 2022

Je publikována řada případových studií o osvědčených postupech patentování prostřednictvím PCT na podporu plánování přihlášek PCT. Případové studie se mimo jiné zabývají otázkami budování firemní kultury orientované na IP, strategickými rozhodnutími kolem patentování a také procesem transferu technologií.

Tyto případové studie jsou první ze série publikací, které VPI připravuje s cílem poskytnout další informace a sdílet osvědčené postupy, které mohou pomoci při přípravných pracích a podávání PCT přihlášek v regionu Visegrádské skupiny. Po prvních publikacích budou v budoucnu následovat další případové studie. Navštivte stránku Znalostní centrum a sledujte nás na Linked-in, abyste byli informováni o připravovaných vydáních.

Stáhnout případovou studii >>

Výroční zpráva VPI za rok 2021 je k dispozici

 

26. srpna 2022

Byla zveřejněna Výroční zpráva VPI za rok 2021. Tato publikace představuje institucionální aktivity VPI v roce 2021 i data a trendy přihlášek PCT zemí Visegrádské skupiny ve VPI v předchozích 5 letech.

Toto je první výroční zpráva VPI, která bude od nynějška vydávána pravidelně. Zpráva je k dispozici ke stažení na stránce Znalostní centrum.

Stáhnout zprávu  >>

VPI se stal pozorovatelem Správní rady EPO

 

29. června 2022

S hrdostí oznamujeme další významný milník v životě našeho Institutu. Na základě jednomyslného rozhodnutí Správní rady EPO získal Visegrádský patentový institut k 29. červnu 2022 status pozorovatele Správní rady Evropské patentové organizace. Toto pozitivní rozhodnutí otevřelo novou éru spolupráce VPI na evropské úrovni.

 

Více informací >>

Dohoda o sídle ratifikována jednomyslným rozhodnutím

 

21. června, 2022

Je nám ctí oznámit, že návrh zákona o dohodě o sídle mezi Maďarskem a Visegrádským patentovým institutem byl dnes jednomyslným rozhodnutím schválen maďarským parlamentem.

Děkujeme paní Eszter Vitályos, náměstkyni ministerstva kultury a inovací, která návrh zákona v maďarském parlamentu představovala, a všem kolegům, kteří k tomuto významnému úspěchu přispěli.

Více informací >>

 

Mezi Mezinárodním visegrádským fondem a Visegrádským patentovým institutem bylo podepsáno memorandum o porozumění

 

23. února, 2022

Petr Mareš, výkonný ředitel Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) a Johanna Stadler, ředitelka Visegrádského patentového institutu (VPI) podepsali 23. února v sídle VPI Memorandum o porozumění (MoU).

Prostřednictvím memoranda o porozumění mají obě instituce v úmyslu zintenzivnit společné úsilí o zvýšení povědomí o patentování a zejména o mezinárodním patentovém systému. IVF a VPI plánují organizovat výměny odborníků a konzultace a zavádět různé nové pobídky a granty, zejména pro vynálezce a malé a střední podniky v regionu.

VPI je pevně odhodlán podporovat užší spolupráci mezi občany a inovativními podniky, výzkumnými ústavy a univerzitami zemí Visegrádské skupiny s cílem usnadnit společnou tvorbu a využívání vynálezů. Memorandum o porozumění s IVF je neocenitelným nástrojem na podporu tohoto úsilí.

Více informací >>

Dohoda o sídle podepsaná mezi Maďarskem a Visegrádským patentovým institutem

 

4 února, 2022

VPI s potěšením oznamuje, že návrh dohody o sídle mezi Maďarskem a VPI byla jménem maďarské vlády podepsána panem Tiborem Gulyásem, náměstkem státního tajemníka Ministerstva inovací a technologií, a jménem VPI paní Johannou Stadler, ředitelkou. Dohoda o sídle vstoupí v platnost po schválení maďarským parlamentem a bude upravovat důležité prvky každodenního provozu VPI v Maďarsku.

Jménem Visegrádského patentového institutu bychom rádi vyjádřili vděčnost za tuto výjimečnou podporu z naší hostitelské země, Maďarska.

Více informací >>

Oznámení nového čísla bankovního účtu Visegrádského patentového institutu

 

17 ledna, 2022

DŮLEŽITÁ INFORMACE

K 17. lednu 2022 se změnilo číslo účtu Visegrádského patentového institutu. Veškeré budoucí platby provádějte na následující číslo bankovního účtu:

Jméno majitele účtu: Visegrádský patentový institut

Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapešť, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT kód: UBRTHUHB

Aktualizujte si prosím své záznamy a ujistěte se, že vaše budoucí platební údaje jsou správné.

 

K dispozici je videozáznam z konference k 5. výročí Visegrádského patentového institutu

 

1. srpna 2021

Ku příležitosti pátého výročí zahájení činnosti a s cílem zvýšit povědomí o systému PCT v inovačním ekosystému v našem regionu uspořádal VPI, s podporou maďarského ministerstva pro inovace a technologie a Národního úřadu pro výzkum, vývoj a inovace, online konferenci.

Posláním VPI je pomáhat inovačním firmám, univerzitám, výzkumným ústavům a jednotlivým vynálezcům v regionu střední a východní Evropy získat patentovou ochranu v zahraničí a bezpečně vstoupit na mezinárodní trh. Za tímto účelem jsou na na Youtube kanálu VPI k dispozici videozáznamy prezentací přednesených během konference.

Více informací >>

POZVÁNKA
U příležitosti oslavy 5. výročí zahájení své činnosti
pořádá Visegradský patentový institut
online odbornou konferenci
dne 7. července 2021

 

6. června 2021

Přizvaní odborníci působí v nejrůznějších ekonomických a akademických oblastech, tudíž jsou schopni přednést případové studie a vést diskuse u kulatého stolu o tématech týkající se PCT. Účastníci online setkání mohou získat cenný vhled do procesu mezinárodních patentových přihlášek prostřednictvím systému PCT a získat užitečné a praktické tipy o úspěšných patentových strategiích.

Prominutí zmeškání lhůt způsobených pandemií COVID-19

 

23. dubna 2020

Visegrádský patentový institut (VPI) přejímá interpretaci současné situace týkající se pandemie COVID-19, kterou přijal Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V souladu s doporučeními WIPO považuje VPI tuto pandemii za „přírodní pohromu“, a proto vyhoví žádostem o prominutí zmeškání lhůt podle pravidla 82quater.1 PCT. Žadatelé nejsou povinni předkládat k žádostem podle pravidla 82quater 1 PCT další důkazy o narušení způsobeném pandemií.

Vítáme naše srbské uživatele – Memorandum o porozumění podepsané mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska a Visegrádským patentovým institutem

 

2. července 2020

Memorandum o porozuměná (MoU) bylo podepsáno mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska (IPOSR) a Visegrádským patentovým institutem (VPI). Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví byl o tomto kroku v červenci 2020 řádně vyrozuměn.

IPOSR v MoU prohlašuje, že je VPI příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši (ISA) a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) pro mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráce (PCT) srbskými občany a místními obyvateli (srbskými uživateli).

Jmenování VPI jako ISA a IPEA pro srbské uživatele je pro nás velkou ctí. Očekává se, že toto MoU může pomoci srbským uživatelům v rozvoji průmyslu založeném na znalostech a inovaci v Srbsku a mohlo by mít pozitivní dopad na zapojení výzkumných institucí a univerzit do inovačního ekosystému v regionu. MoU navíc otevírá novou oblast spolupráce, která může dále posílit již existující systém a dobré vztahy úřadů průmyslového a duševního vlastnictví našeho regionu.

MoU vstupuje v platnost dne 1. září 2020. Od tohoto dne si mohou srbští uživatelé vybrat pro své mezinárodní přihlášky PCT Visegradský patentový institut jako ISA a IPEA.

Těšíme se na mezinárodní patentové přihlášky od našich srbských uživatelů!

SLUŽBY

 

Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT: 

Mezinárodní rešerše (IS) >>
Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
Služba rešerše na novost (NSS) >>
Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.