Doplňková mezinárodní rešerše

Další rešerše pro získání úplnějšího přehledu o stavu techniky

 

Služba doplňkové mezinárodní rešerše nabízí přihlašovatelům možnost požádat o další rešerše u jiných ISA než je ten rešeršní orgán, který provedl původní PCT rešerši. Tato služba dává přihlašovatelům možnost získat úplnější přehled o stavu techniky v mezinárodní fázi tím, že jim umožní nechat si provést dodatečnou rešerši ve specielním jazyce ISA. Visegrádský patentový institut je jedním z ISA, které nabízejí doplňkové mezinárodní rešerše.

Rešerše

Doplňková mezinárodní rešerše má, kromě minimální dokumentace PCT, zahrnout alespoň dokumenty v češtině, maďarštině, polštině a slovenštině, které jsou ve sbírce VPI.

Postup a doba dodání

Přihlašovatelé mohou požádat o zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši jiný – doplňkový orgán ISA do 19 měsíců od data podání (priority). Doplňková mezinárodní rešerše se provádí na PCT přihlášku, jak byla podána:

• Orgán pro doplňkovou rešerši (SSA) zahájí doplňkovou rešerši nejpozději do uplynutí 22 měsíců od data priority,

• Zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši (SISR) musí být vyhotovena do 28 měsíců od data priority. SISR se předává přihlašovateli PCT přihlášky a Mezinárodnímu úřadu.

Podání

Žádost o doplňkovou mezinárodní rešerši se podává u Mezinárodního úřadu (WIPO).

Poplatky

Poplatek za doplňkovou rešerši a předávací poplatek za doplňkovou rešerši se platí Mezinárodnímu úřadu do jednoho měsíce od data přijetí žádosti o doplňkovou rešerši (pravidlo 45bis.3(c) PCT).

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.