Mezinárodní předběžný průzkum

Volitelné posouzení novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti

 

Mezinárodní předběžný průzkum (často označovaný jako “Hlava II”) je volitelná část řízení o mezinárodní patentové přihlášce.

Postup mezinárodního předběžného průzkumu

Poté, co přihlašovatel obdrží písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši, může požádat o mezinárodní předběžný průzkum. Jedná se o druhé posouzení patentovatelnosti vynálezu, které provádí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, obvykle na základě pozměněné verze přihlášky (každý orgán pro mezinárodní rešerši působí rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum). Výsledná mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti dále napomáhá přihlašovateli při rozhodování, zda vstoupit do národní fáze.

Cílem mezinárodního předběžného průzkumu není udělit nebo zamítnout patent, ale získat předběžný a nezávazný názor ohledně toho, zda je nárokovaný vynález nový, zahrnuje vynálezeckou úroveň a je průmyslově využitelný.

Vedlejším cílem je zjistit, zda nemá mezinárodní přihláška nedostatky ve formě či obsahu, například s ohledem na jasnost nároků, popisu a výkresů, nebo zda mají nároky úplnou podporu v popise.

Lhůta pro podání návrhu na průzkum

Přihlašovatel musí podat návrh u příslušného orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum před uplynutím pozdější z následujících lhůt:

1. tři měsíce ode dne, kdy byla přihlašovateli předána zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek vypracovaný podle pravidla 43bis.1, nebo prohlášení uvedené v článku 17 (2) (a) PCT; nebo

2. 22 měsíců od data priority mezinárodní přihlášky.

Současně s podáním návrhu je třeba uhradit příslušné poplatky, tj. jednací poplatek a poplatek za předběžný průzkum ve prospěch orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vydá mezinárodní předběžnou zprávu o patentovatelnosti nejpozději do 28 měsíců od data priority, ledaže došlo k následující okolnosti:

• pozdní předložení požadovaných dokumentů (návrh, změny atd.),

• nedodržení lhůt týkajících se výzev orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum (souvisejících s nezaplacením či pozdním zaplacením poplatků, pozdním předložením překladů, nápravou zjevných omylů atd.).

Poplatky

Poplatky týkající se Hlavy II PCT je třeba uhradit orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum. Viz aktuální sazebník poplatků.

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.