SLUŽBA REŠERŠE NA NOVOST

ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ O STAVU TECHNIKY TÝKAJÍCÍCH SE VYNÁLEZU NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

 

Služba rešerše na novost (NSS), poskytovaná Visegrádským patentovým institutem (VPI), je prováděna podle Dohody o Visegrádském patentovém institutu (VPI). NSS je VPI službou globální patentové rešerše, o níž může požádat kdokoli na celém světě bez ohledu na státní příslušnost.

Cíl služby rešerše na novost (NSS)

Služba rešerše na novost (NSS) poskytuje informace o dosavadním stavu/stavu techniky pro daný vynález/technické řešení. NSS zjišťuje patentové dokumenty a jiná zveřejnění, které lze zohlednit při posuzování novosti a požadavku na vynálezeckou činnost u popisovaného vynálezu.

NSS může být užitečná v řadě situací, například při přípravě patentové přihlášky, v situaci vymáhání, při jednání s investory, při využívání patentu (udělování licencí, prodej, zahájení výroby, investice do dovozních nebo vývozních aktivit atd.) nebo při určování možných směrů výzkumu a vývoje.

Postup

Na popis vynálezu nebo technického řešení nejsou kladeny žádné formální požadavky. Nicméně pro maximální využití služby se doporučuje uvést obdobně podrobné informace o předmětu vynálezu jako v patentové přihlášce.

Služba rešerše na novost (NSS) se provádí v databázích patentové a nepatentové literatury pokrývajících minimální dokumentaci podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT).

NSS se zpracovává v angličtině. Objednávkový formulář pro NSS se proto vyplňuje v angličtině a všechny dokumenty musí být předloženy v angličtině. Zpráva o rešerši na novost (NSR) se rovněž vydává v angličtině.

Objednávky na NSS se podávají vyplněním objednávkového formuláře pro globální patentové služby. Objednávkový formulář se zasílá poštou nebo e-mailem přímo úřadu – pobočce VPI, kterou si zákazník zvolil pro poskytnutí globálních patentových rešeršních služeb.

Kontaktní údaje zúčastněných poboček:

Maďarský úřad duševního vlastnictví
poštovní adresa: H-1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., Maďarsko
email: vpi.services@hipo.gov.hu

Stáhněte si objednávkový formulář pro globální patentové služby >>

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vypracuje zprávu o rešerši na novost (NSR) do čtyř týdnů od data potvrzení objednávky, které je vydáno, pokud je k dispozici objednávka se všemi potřebnými informacemi umožňujícími smysluplnou rešerši na vynález a VPI byl zaplacen poplatek za službu.

NSR obsahuje stručný přehled citovaných dokumentů (patentových dokumentů a jiných údajů o stavu techniky) s uvedením jejich relevance k vynálezu prostřednictvím příslušných mezinárodních kódů kategorií, tj. kódů X, Y a A.

Poplatek

Vyhotovení zprávy o rešerši na novost (NSR) je zpoplatněno paušální částkou 800 EUR. Poplatek se hradí bankovním převodem přímo na níže uvedený účet Visegrádského patentového institutu při zadání objednávky.

Majitel účtu: Visegrádský patentový institut
Jméno a adresa banky: Raiffeisen Bank Zrt., 116-118. Váci út 1133 Budapest, Maďarsko
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Code: UBRTHUHB

Stáhněte si Všeobecné podmínky globálních patentových rešeršních služeb VPI >>

 

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.